تقویت کننده فوری اعتماد به نفس

1)سر خود را بالا بگیرید و در یک حالت آرامش در حالی که بدنتان بر شانه هایتان آرام گرفته است قرار بگیرید.

تصور بکنید که نخی از طلا به صورت عمودی از ستون فقرات شما عبور کرده و به صورت مستقیم به آسمان وصل شده است

و آن نخ طلا از شما پشتیبانی می کند .در آرامش مطلق قرار بگیرید و بگذارید ان نخ طلا حامی شما باشد.

این ایستادن مستقیم در حالت آرامش همان موقعیت داشتن اعتماد به نفس است وخیلی زود مثل نفس کشیدن برای شما طبیعی می شود.

حالا زمانی را به یاد بیاورید که شما کاملاَ اعتماد به نفس داشته اید.حال به آن زمان برگردید چه چیزی را میبینید؟چه صدایی را میشنوید؟(2

چیزهایی که شما می شنیدید و احساس میکردید چقدر برایتان خوشایند است؟(اگر شما زمان به خصوصی را بیاد نمی اورید

فقط تصور کنید که زندگی تان چقدر بهتر می شد اگر با اعتماد به نفس ودر کمال امنیت بودید.اگر تمام قدرت توانایی وخود باوری

که مورد نیاز بود شما داشتید.)-3)حالا رنگ ها را روشن تر و قوی تر کنید.

صداها را بالاتر ببرید و اجازه دهید احساس اعتماد به نفس در شما تقویت شود.4)توجه کنید این اعتماد به نفس در بدن شما

در بالاترین حد خود قرار دارد.به این احساس اعتماد به نفس یک رنگ بدهید و آن را تا بالای سرتان ببرید وسپس تا پایین انگشتان پایتان بیاورید.

روشنایی را دو برابر کنیدومجدداَ آن را دو برابر کنید. 5)دستورالعملهای دو تا چهار را حد اقل پنج بار در روز تکرار کنید.حوادثی راکه

به شما اعتماد به نفس میدهد جزء به جزء تصور کنید.میتوانید از تجربه مشابه استفاده کنید و یا هر دفعه چیز جدیدی به آن اضافه کنید.